Các nhà lãnh đạo MICE cân nhắc các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm tổ chức hội nghị toàn cầu

Các nhà lãnh đạo MICE cân nhắc các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm tổ chức hội nghị toàn cầu: Các nhà lãnh đạo và CEO cấp cao từ ngành Hội nghị, Khuyến khích, Hội nghị và Triển lãm MICE sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn tại đây vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận về các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu để tổ chức các hội nghị và triển lãm quốc tế quy mô lớn. Hội nghị bàn tròn ngành của Bộ Bộ Du lịch sẽ được tổ chức tại Bharat Mandapam tại đây. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ, hơn 200 cuộc họp đã được tổ chức tại 56 thành phố trên khắp đất nước.

Các nhà lãnh đạo MICE cân nhắc các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm tổ chức hội nghị toàn cầu
Các nhà lãnh đạo MICE cân nhắc các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm tổ chức hội nghị toàn cầu

Các nhà lãnh đạo và CEO cấp cao từ ngành Hội nghị, Khuyến khích, Hội nghị và Triển lãm (MICE) sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn tại đây vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận về các chiến lược phát triển Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu để tổ chức các hội nghị và triển lãm quốc tế quy mô lớn.

Hội nghị bàn tròn về ngành của Bộ Du lịch sẽ được tổ chức tại Bharat Mandapam tại đây.

”Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ, hơn 200 cuộc họp đã được tổ chức tại 56 thành phố trên cả nước. Nó đã tạo ra sự quan tâm chưa từng có ở cấp quốc gia và quốc tế. Nó đã giới thiệu cơ sở hạ tầng MICE mạnh mẽ cũng như di sản văn hóa và thiên nhiên của Ấn Độ với thế giới. Bộ Du lịch đang tích cực làm việc để phát huy động lực này và khẳng định vững chắc Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về MICE”, Bộ Du lịch cho biết trong một tuyên bố.

Tại hội nghị bàn tròn, Bộ sẽ trình bày chi tiết các sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy Ấn Độ trở thành điểm đến MICE hàng đầu. Bộ cho biết trọng tâm của những nỗ lực này là chiến lược và lộ trình quốc gia cho ngành MICE, được xây dựng với tầm nhìn đưa Ấn Độ trở thành trung tâm toàn cầu cho các hội nghị và triển lãm lớn.

”Nhiệm vụ của chiến lược quốc gia là tạo điều kiện thuận lợi và khuôn khổ thể chế ở cấp trung ương, tiểu bang và thành phố để phát triển ngành MICE. Mục tiêu là tăng đáng kể thị phần của Ấn Độ trong hoạt động kinh doanh MICE trên toàn cầu”, nó nêu rõ.

Hội nghị bàn tròn này sẽ quy tụ các CEO và lãnh đạo cấp cao của ngành MICE để thảo luận các chiến lược nhằm quảng bá Ấn Độ như một điểm đến MICE toàn cầu.

Bộ đã xây dựng mô hình thành lập Văn phòng xúc tiến MICE cấp thành phố tại các điểm đến MICE quan trọng nhằm tạo điều kiện và quảng bá thành phố trở thành điểm đến MICE. Bộ sẽ tìm kiếm các đề xuất và phản hồi từ các nhà lãnh đạo trong ngành về mô hình Văn phòng MICE Thành phố. Mô hình này sẽ hợp tác với khu vực công và tư nhân để phát triển hệ sinh thái MICE hoàn chỉnh tại điểm đến và sẽ hoạt động như một điểm dừng duy nhất để tổ chức các sự kiện và hội nghị trong thành phố, Bộ cho biết.

Bộ Du lịch đã tiếp tục ra mắt thương hiệu chuyên dụng ‘Gặp gỡ ở Ấn Độ’ để quảng bá Ấn Độ như một điểm đến MICE. Nhiều chiến dịch khác nhau đang được thực hiện trên các nền tảng truyền thông xã hội với sự hợp tác của các tiểu bang và ngành. Mục đích của hội nghị bàn tròn này là tiếp nhận phản hồi và đề xuất của họ cũng như phát triển tầm nhìn chung và kế hoạch hành động để phát triển lĩnh vực MICE ở Ấn Độ.

Theo: devdiscourse

Bài viết liên quan